Zasięg terytorialny

Sprawy z rewiru

Zgodnie z art. 10. Ustawy o Komornikach Sądowych Komornik działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jarosław Zmysło działa w rewirze Sądu Rejonowego w Rzeszowie, który obejmuje miasto i gminę Rzeszów, gminy Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, Trzebownisko, Świlcza, Boguchwała, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Lubenia, Hyżne, Błażowa, gm. i mst. Dynów

Sprawy spoza rewiru

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;
2) o wydanie nieruchomości;
3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.